NAMI Kansas

Find NAMI Programs

NAMI Affiliate
Class/Program
City
NAMI Affiliate Class/Program Dates Location Details & Registration
NAMI Topeka NAMI Family-to-Family 08/11/2014
6:00 pm
Topeka 66611 Details & Registration
NAMI Flint Hills NAMI Family-to-Family 08/27/2013
Manhattan 66502 Details & Registration
NAMI Topeka NAMI Family-to-Family 03/23/2015 - 06/15/2015
6:00 - 8:30 pm
Topeka 666 Details & Registration
NAMI Johnson County (KS) NAMI Family-to-Family 04/30/2015 - 07/23/2015
Thursdays 6:30-9:00 pm
Leawood 66224 Details & Registration
NAMI Northeast Kansas/Leavenworth NAMI Family-to-Family 04/11/2015 - 06/20/2015
9:30 am
Leavenworth 66048 Details & Registration
NAMI Johnson County (KS) NAMI Family-to-Family 09/11/2014
6:30-9:00 PM
Prairie Village 66202 Details & Registration
NAMI Johnson County (KS) NAMI Family-to-Family 09/16/2014
6:30-9:00 PM
Overland Park 66211 Details & Registration
NAMI Johnson County (KS) NAMI Family-to-Family 03/12/2015 - 06/04/2015
Thursdays, 6:30-9:00 pm
Prairie Village 66202 Details & Registration
NAMI Wichita NAMI Family-to-Family 09/08/2014
7:00-9:30 pm
Wichita 67202 Details & Registration
NAMI Flint Hills NAMI Connection 01/06/2015
Every Tuesday from 3:45-5:00 pm
Manhattan 66502 Details & Registration
NAMI Wichita NAMI Basics 09/21/2014
3:00-5:30 pm
Wichita 67212 Details & Registration